ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน

ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน

แหล่งข้อมูล

csv xml json

Matedata File

Matedata Source

ชื่อข้อมูลข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน
ID ของข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน
หมายเหตุ เจ้าของข้อมูล
คำสำคัญ
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
วันที่เริ่มต้น
วันที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด
แหล่งที่มา
URL
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
สิทธิ์ในการเข้าใช้ข้อมูล
หน่วยการจัดเก็บข้อมูล
รูปแบบที่บันทึกข้อมูล
ประเภทการนำเสนอ
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ทุกประเทศ
ชื่อข้อมูลข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน
ID ของข้อมูล
คำอธิบายชุดข้อมูล
รายละเอียดชุดข้อมูล
หมายเหตุ การ Backup ข้อมูล
ประเภทของชุดข้อมูล
ชื่อไฟล์หรือชื่อตาราง
ที่อยู่ไฟล์ (File location)
ระยะเวลาการในการเก็บ (Data Retention Period)
การเก็บรักษาไฟล์ (File Retention Period)
ตารางในการจัดเก็บถวาร
ข้อกำหนดในการล้างข้อมูล
ขอบเขตข้อมูลภาษาอังกฤษ ขอบเขตข้อมูลภาษาไทย คำอธิบาย
PROD_CODE PROD_CODE
FULL_NAME FULL_NAME
PROD_TYPE PROD_TYPE
PRICE_DATE PRICE_DATE
PR_PROD_ID PR_PROD_ID
PR_PROD_NAME PR_PROD_NAME
PROV_CODE PROV_CODE
MARKET_ID MARKET_ID
MARKET_CODE MARKET_CODE
MARKET_NAME MARKET_NAME
PRICE_DAY PRICE_DAY
PRICE_LST_DAY PRICE_LST_DAY
PRICE_DIFF PRICE_DIFF